Luận Thành Duy Thức

Giá

:

180.000₫

Mô tả :
Hán dịch: HUYỀN TRANG
Việt dịch & chú: Tuệ Sỹ
Phát hành: Hương Tích
NXB: Hồng Đức
Số trang:  
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Mục lục

Dẫn vào Duy Thức Học

Tựa quy kỉnh 

Chương 1: Ngã và Pháp 

Tiết 1: Các quan điểm về Ngã 

Tiết 2: Các quan điểm về Pháp 

Tiết 3: Tổng kết 

Chương 2: Thức A-Lại-Da 

Tiết 1: Định danh 

Tiết 2: Chủng tử 

Tiết 3: Hành tướng và Sở duyên 

Tiết 4: Tâm sở tương ưng 

Tiết 5: Bản chất và Tồn tục 

Tiết 6: Thức hằng chuyển 

Tiết 7: Xả A-Lại-Da 

Tiết 8: Chứng minh sự tồn tại của căn bản thức 

Tiết 9: Lý chứng 

Chương 3: Thức Mạt-Na 

Tiết 1: Định danh 

Tiết 2: Sở y của Mạt-na 

Tiết 3: Sở duyên của Mạt-na 

Tiết 4: Tính tướng của Mạt-na 

Tiết 5: Tâm sở tương ưng 

Tiết 6: Phần vị khởi diệt 

Tiết 7: Chứng lý tồn tại 

Chương 4: Về sáu thức 

Tiết 1: Các đặc tính 

Tiết 2: Tâm sở tương ưng 

Tiết 3: Phần vị hiện khởi của sáu thức 

Chương 5: Sở biến của thức 

Tiết 1: Biến thái của thức 

Tiết 2: Chứng minh giáo nghĩa duy thức 

Tiết 3: Duy thức duyên khởi 

Tiết 4: Chủng tử và Hiện hành 

Chương 6: Tiến trình sinh tử 

Tiết 1: Giải thích văn nghĩa 

Tiết 2: Mười hai hữu chi

Chương 7: Ba tự tính

Tiết 1: Định nghĩa

Tiết 2: Các vấn đề

Tiết 3: Ba vô tính

Chương 8: Thể nghiệm của thức

Tiết 1: Tư lương vị

Tiết 2: Gia hành vị

Tiết 3: Thông đạt vị

Tiết 4: Tu tập vị

Tiết 5: Cứu cánh vị

Tụng kết nguyện

Thư mục trích dẫn

Từ vựng Sanskrit - Việt - Hán

Sách dẫn

Sản phẩm liên quan