Tăng Nhất A-hàm

Tags: Kinh 

Giá

:

630.000₫

Mô tả :
Dịch Việt: Thích Đức Thắng
Hiệu chỉnh và chú thích:  Tuệ Sỹ
NXB: Hồng Đức
Bộ gồm:  4 quyển
Hình thức bìa: Bìa mềm
Phát hành: Thư quán Hương Tích
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Sản phẩm liên quan