A-tì-đạt-ma câu-xá (Tập V: thiên Phân biệt Trí, Phân biệt Định)

Giá

:

150.000₫

Mô tả :
Dịch và chú: Tuệ Sỹ
Phát hành: Hương Tích
NXB: Hồng Đức
THỜI GIAN PHÁT HÀNH DỰ KIẾN: Tháng3/2024
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Khái Thuyết Thiền - Định Phật Giáo
Chương I. Tư duy - Thiền
Chương II. Khởi nguyên thiền phật giáo
Chương III. Thiền và Yoga
Chương IV. Thiền phật giáo, Islam, Thiên chúa
Kết luận

A-Tì-Đạt-Ma-Câu-Xá Luận - Thiên Bảy. Phân Biệt Trí
Chương I. Mười trí
Chương II. Mười tám pháp bất cộng của chư phật
Chương III. Pháp cộng thông của chư phật

A-Tì-Đạt-Ma-Câu-Xá Luận - Thiên Thứ Tám. Phân Biệt Định
Chương I. Tinh lự và vô sắc
Chương II. Đẳng chí
Chương III. Đẳng trì
Chương Kết

Phụ lục I. Phạn Văn

Phụ lục II. Tạng Văn

Phụ lục III. Hán Văn


Ngữ Vựng

Sách dẫn