A-tì-đạt-ma câu-xá (Tập I: thiên Phân biệt Giới, Phân biệt Căn)

Tags: Luận 

Giá

:

165.000₫

Mô tả :
Dịch và chú: Tuệ Sỹ
Phát hành: Hương Tích
NXB: Hồng Đức
THỜI GIAN PHÁT HÀNH DỰ KIẾN: Tháng3/2024
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Giới thiệu A-tì-đạt-ma câu xá

Phần I: TỔNG LUẬN A-TÌ-ĐẠT-MA

Phần II: NỘI DUNG


Phân biệt giới

Phân biệt căn

Phàm lệ

Phần tựa:

I- Quy kỉnh

II- Định nghĩa A-tì-đạt-ma

III- Ý hướng A-tì-đạt-ma

Chương I: TỔNG LUẬN PHÁP

I- Bản thể của Pháp

II- Pháp thường nghiệm

III- Phân tích uẩn

Chương 2: THIẾT LẬP BA KHOA

I- Thống nhất uẩn xứ giới

II- Tổng luận ba khoa

Chương 3: CÁC ĐẶC TÍNH SAI BIỆT CỦA PHÁP

Thiên 2: PHÂN BIỆT CĂN

Chương 1: Hai mươi hai căn

I- Căn nghĩa là gì?

II- Ý nghĩa lập căn

III- Chức năng của căn

IV- Đặc tính của căn

V- Các vấn đề

Chương 2: Các pháp câu sinh

I- Sắc pháp câu sinh

II- Tâm pháp câu sinh

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

I- Tổng tiêu

II- Tự thể các bất tương ưng hành

III- Thuộc tính các hành không tương ưng

Chương 4: Nhân duyên quả

I- Sáu thân

II- Năm quả

III- Bốn duyên

Phụ lục I

Phụ lục II

Sách dẫn

Ngữ vựng Phạn-Tạng-Hán