Đọc sách "COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA"

Đăng bởi : Admin25/02/2021

COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey, Dharmacär ï Sraddhäpa, P.D. Premasiri, G.A Somaratne, Venerable Thich Tue Sy

Thiền sư Trần Nhân Tông đã nhắc nhở gì cho dân tộc Việt khi mùa xuân về?

Đăng bởi : Admin12/02/2021

Trên đỉnh núi cao của Yên Tử vắng vẻ, tịch liêu của buổi sáng mùa xuân ấy, Trần Nhân Tông dường như đã tìm được cánh cửa vô hạn của đời mình: “Trăng sáng đầy cõi tâm”. I . Trong truyện ngắn có tên là Mẹ và...

Cư Trần Lạc Đạo

Đăng bởi : Admin11/12/2020

Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, và Trần Nhân Tông là ba nhân vật Phật Giáo sáng chói của triều đại nhà Trần. Mặc dù duy chỉ Trần Nhân Tông thực thụ là Tông sư của môn phái Thiền, nhưng tinh thần của môn phái này đã từng được thể hiện nơi cả Trần Thái...

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Cầu nguyện thôi chưa đủ

Đăng bởi : Admin15/04/2020

body { font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 20px; } Đức Đạt Lai Lạt Ma: Cầu nguyện thôi chưa đủ * Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma -...