A-tì-đạt-ma câu-xá (tập II: thiên Phân biệt Thế gian)

Giá

:

150.000₫

Mô tả :
Dịch và chú: Tuệ Sỹ
Phát hành: Hương Tích
NXB: Hồng Đức
THỜI GIAN PHÁT HÀNH DỰ KIẾN: Tháng3/2024
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Dẫn nhập

Chương I: Tổng thuyết vũ trụ luận

I- Vũ trụ luận thần thoại

II- Vũ trụ luận Hy-lạp

Chương II: Vũ trụ luận Phật giáo

I- Sơ kỳ vũ trụ luận

II- Vũ trụ luận A Tì Đạt Ma

Chương III: Nội dung phẩm phân biệt thế

1- Ý nghĩa

2- Khoa mục tổng quan

3- Khoa mục theo ký sớ hán

A Tì Đạt Ma Câu Xá: Thiên ba - Phẩm phân biệt thế gian

Chương I: Phân loại thế gian

Tiết 1: Thế giới môi sinh

Tiết 2: Hình thái tồn tại

Chương II: Nguyên lý duyên khởi

Tiết 1: Mười hai chi duyên khởi

Tiết 2: Ý chỉ duyên khởi

Tiết 3: Sinh tử luân hồi

Tiết 4: Duyên khởi và duyên dĩ sinh

Tiết 5: Phân tích ngữ nguyên

Tiết 6: Mô thức duyên khởi

Tiết 7: Ý nghĩa các chi

Tiết 8: Duyên khởi thí dụ

Chương III: Đời sống của hữu tình

I- Bốn hữu và ba giới

II- Thực phẩm để tồn tại

III- Sự chết

Chương IV: Thế giới ngoại khí

Tiết 1: Ba luân

Tiết 2: Chín múi

Tiết 3: Tám biên

Tiết 4: Các châu lục

Tiết 5: Núi sông trong Thiệm bộ

Tiết 6: Nại-lạc-ca

Tiết 7: Mặt trời - Mặt trăng

Tiết 8: Thiên khí và Chư thiên

Tiết 9: Hữu tình thân lượng - thọ lượng

Tiết 10: Các đại lượng

Chương 5: Các chu kỳ tiến hóa

Tiết 1: Kỷ nguyên - Kiếp

Tiết 2: Bồ tát đạo

Tiết 3: Chuyển luân vương

Tiết 4: Khởi nguyên vương vị

Tiết 5: Thế giới hủy diệt

Phụ lục I: Phạn văn

Phụ lục II: Tạng văn

Phụ lục III: Hán văn


a- Huyền Trang

b- Chân đế

Ngữ vựng Phạn - Tạng - Hán

Sách dẫn