A-tì-đạt-ma câu-xá (TRỌN BỘ)

Giá

:

840.000₫

Mô tả :
Dịch và chú: Tuệ Sỹ
Phát hành: Hương Tích
NXB: Hồng Đức
Gồm: 5 tập
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Tập 1: thiên Phân biệt Giới, Phân biệt Căn

Tập 2: thiên Phân biệt Thế gian

Tập 3: thiên Phân biệt Nghiệp

Tập 4: thiên Phân biệt Tùy miên, Phân biệt Hiền thánh

Tập 5: thiên Phân biệt Trí, Phân biệt Định