A-tì-đạt-ma câu-xá (Tập III: thiên Phân biệt Nghiệp)

Giá

:

195.000₫

Mô tả :
Dịch và chú: Tuệ Sỹ
Phát hành: Hương Tích
NXB: Hồng Đức
Số trang: 733
Tái bản: 04/2019

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Tổng Luận Nghiệp
A-TỲ-ĐẠT-MA-CÂU-XÁ 
Thiên thứ tư. Phẩm 4. Phân biệt nghiệp 
Chương một: Bản thể nghiệp 
Chương hai: Vô biểu nghiệp 
Chương ba: Giáo thuyết về nghiệp 
Chương bốn: Mười nghiệp đạo 
Chương năm: Luận thuyết về nghiệp 
Chương phụ luận 
1. Hoạt động nghệ thuật 
2. Tiếp cận danh nghĩa 
Phụ lục I: Phạn văn
Phụ lục II: Tạng văn
Phụ lục III: Hán văn
a. Huyền Trang
b. Chân Đế
Ngữ vựng STC
Sách dẫn