Câu-xá (tập II: thiên Phân biệt Thế gian) - bản ẤN TỐNG

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Dịch và chú: Tuệ Sỹ
Phát hành: Hương Tích
NXB: Hồng Đức
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Dẫn nhập
Chương I: Tổng thuyết vũ trụ luận
I- Vũ trụ luận thần thoại
II- Vũ trụ luận Hy-lạp

Chương II: Vũ trụ luận Phật giáo
I- Sơ kỳ vũ trụ luận
II- Vũ trụ luận A Tì Đạt Ma

Chương III: Nội dung phẩm phân biệt thế
1- Ý nghĩa
2- Khoa mục tổng quan
3- Khoa mục theo ký sớ hán

A Tì Đạt Ma Câu Xá: Thiên ba - Phẩm phân biệt thế gian

Chương I: Phân loại thế gian
Tiết 1: Thế giới môi sinh
Tiết 2: Hình thái tồn tại

Chương II: Nguyên lý duyên khởi

Tiết 1: Mười hai chi duyên khởi
Tiết 2: Ý chỉ duyên khởi
Tiết 3: Sinh tử luân hồi
Tiết 4: Duyên khởi và duyên dĩ sinh
Tiết 5: Phân tích ngữ nguyên
Tiết 6: Mô thức duyên khởi
Tiết 7: Ý nghĩa các chi
Tiết 8: Duyên khởi thí dụ

Chương III: Đời sống của hữu tình
I- Bốn hữu và ba giới
II- Thực phẩm để tồn tại
III- Sự chết

Chương IV: Thế giới ngoại khí
Tiết 1: Ba luân
Tiết 2: Chín múi
Tiết 3: Tám biên
Tiết 4: Các châu lục
Tiết 5: Núi sông trong Thiệm bộ
Tiết 6: Nại-lạc-ca
Tiết 7: Mặt trời - Mặt trăng
Tiết 8: Thiên khí và Chư thiên
Tiết 9: Hữu tình thân lượng - thọ lượng
Tiết 10: Các đại lượng
Chương 5: Các chu kỳ tiến hóa
Tiết 1: Kỷ nguyên - Kiếp
Tiết 2: Bồ tát đạo
Tiết 3: Chuyển luân vương
Tiết 4: Khởi nguyên vương vị
Tiết 5: Thế giới hủy diệt
Phụ lục I: Phạn văn
Phụ lục II: Tạng văn
Phụ lục III: Hán văn

a- Huyền Trang
b- Chân đế
Ngữ vựng Phạn - Tạng - Hán
Sách dẫn