Từ Bát Nhã Đến Pháp Hoa

Giá

:

50.000₫

Mô tả :

Các bài giảng của Giáo sư Phạm Công Thiện giai đoạn 1990 - 2010

Tác giả: Phạm Công Thiện

Trọng lượng (gr): 160

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

BA PHẨM ĐẦU CỦA BỘ KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Phẩm tự thứ nhất

Đại ý phẩm thứ hai

Đại ý phẩm thứ ba

Những chú thích cần thiết

Chú thích cho giới Tây học

Phẩm thứ tư vãng sinh

A. Vấn đạo

B. Đức Phật dạy đạo

C. Đức Phật dạy đạo

D. Rồi đức Phật nói về những thần thông ba la mật

E. Sau cùng, Đức Phật trở lại với sáu ba la mật

F. Đức Phật trả lời ngài A-nan: Vì sao Đức Phật mĩm cười? Vì sao Đức Phật phóng ra những ánh sáng?

BỘ KINH ĐẠI BẢO TÍCH VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI HỘI

VỀ TINH TÚY CỦA KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÀ THIỀN TÔNG CỦA LỤC TỔ HỤÊ NĂNG Ở LÃNH NAM

CÁC BÀI GIẢNG TẠI CHÙA VIÊN THÔNG

Những ai biết điều phục

Quán Thế Âm

Do sức niệm Quan âm như mặt nhựt treo không

I. Kinh Ãryãvalokitesvaraguna kãrandavyũha sũtra.

II. Kinh Diệu pháp liên hoa Saddharma-pundarĩka sũtra

III. Do sức niệm Quán âm

IV. Tại sao chỉ cần một lần thôi?

V. Hồi hướng công đức với chú Chuẩn đề.

PHẬT GIÁO HY MÃ LẠP SƠN VÀ MƯỜI ĐIỀU ĐÁNG NHỚ TRỌN ĐỜI CHO NHỮNG AI HỂT LÒNG TU HÀNH PHẬT PHÁP

A. Tất cả tinh túy của Đạo Phật Hy Mã Lạp Sơn được thu nhiếp trong mười điều sau đây

B. Tám điều định nghĩa đời sống tục lụy sau đây

C. Hết lòng tu hành Phật Pháp là gì?

ĐI TÌM MỘT CÁI GÌ KHÁC: MỘT CÁI GÌ DƯỜNG NHƯ LÀ HỐ THẲM - SỰ KHÔNG HUYỀN THOẠI VỀ BỒ ĐỀ ĐẠT MA

Sản phẩm liên quan