Làm thế nào để Trở thành một bậc Bồ-tát Rực sáng Khắp bốn phương

Giá

:

100.000₫

Mô tả :

Tác giả: Phạm Công Thiện

Trọng lượng (gr): 330

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

CHƯƠNG 1: Những điều kiện cần thiết trước khi đọc tụng kinh Phật

CHƯƠNG 2: Kinh Phổ minh bồ tát trong bộ kinh Đại bảo tích

CHƯƠNG 3: Bốn điều làm lùi mất trí huệ của bồ tát

CHƯƠNG 4: Kiêu mạn là gì

CHƯƠNG 5: Những biến thái đa dạng của sự kiêu mạn

CHƯƠNG 6: Bốn điều khiến cho bồ tát đạt được đại trí huệ.

CHƯƠNG 7: Bốn điều khiến cho bồ tát đánh mất bồ đề tâm.

CHƯƠNG 8: Bốn điều làm cho bồ tát nuôi dưỡng bồ đề tâm từ kiếp này đến kiếp khác.

CHƯƠNG 9: Hai mươi bốn điều khiến cho bồ tát đánh mất bồ đề tâm.

CHƯƠNG 10: Bốn mươi điều làm tăng trưởng bồ đề tâm của một bậc bồ tát.

CHƯƠNG 11: Ba mươi hai điều thành tựu danh hiệu bồ tát.

Sơ Lược Nghi Thức Sám Hối.

Sản phẩm liên quan