CHÂN TÂM BẤT HOẠI (Tập truyện l Trí Hải)

Giá

:

60.000₫

Mô tả :
NXB Hồng Đức
ĐI VÀO CÕI TÂM Lama LODO giảng / Thích Nữ Trí Hải dịch
CHÂN TÂM BẤT HOẠI Tác giả: Trí Hải
Loại bìa Bìa mềm
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Sản phẩm liên quan