Du Già Hành Tông (Thích Nhuận Châu biên dịch)

Giá

:

120.000₫

Mô tả :

Huongtich ấn hành.

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

THÍCH NHUẬN CHÂU biên dịch

Tập sách này giới thiệu các vị tổ sư sáng lập hệ thống tư tưởng tông phái Du-già hành, từ hai vị tổ Ấn Độ là Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandhu) và 10 vị đại Luận sư, cho đến Huyền Trang và Khuy Cơ hai người Trung Hoa, và các vị Luận sư tiền bối khác, đã không ngừng phát triển hệ thống này một cách rực rỡ đến tận ngày nay. Gọi là Du-già hành (Yogacara) vì tông này chú trọng phương pháp thực hành Du-già, tức pháp thiền định quán tưởng và phát huy hạnh nguyện Bồ-tát...

Sản phẩm liên quan