PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG: DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT

Giá

:

70.000₫

Mô tả :
Phát hành: Hương Tích
Số trang: 848
Xuất bản 2019

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

(do Hương Tích ấn hành 2019 nhân Đại lễ Vesak - Liên Hiệp Quốc)

Chủ biên bản dịch Việt:  Lê Mạnh Thát - Tuệ Sỹ
Tổng biên tập: Thích Tuệ Sỹ
Phiên dịch: Thích Hạnh Viên, Thích Nữ Khánh Năng, Thích Thanh Hòa, Pháp Hiền Cư sỹ, Nguyễn Quốc Bình.

Đối tượng ấn tống chính của sách này là các cơ sở du lịch (như các hotel, resort có du khách lưu trú, vui lòng liên hệ thư quán để nhận sách).

Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu cá nhân muốn tham khảo, độc giả cũng có thể thỉnh sách tại thư quán Huongtich hoặc liên hệ trang sách online nếu ở xa. Nhận sách cho cá nhân xin tùy hỷ đóng góp lại phí in ấn để duy trì kinh phí ấn tống về sau: 70.000đ/ cuốn.

Sản phẩm liên quan