COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA (Ấn tống)

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Phát hành: Hội đồng Vesak Quốc tế
Số trang: 592
Xuất bản 2017
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

(Tựa bản Việt ngữ do Hương Tích ấn hành 2019 nhân Đại lễ Vesak - Liên Hiệp Quốc: "Phật điển phổ thông: Dẫn vào Tuệ giác Phật").

Tổng biên tập hướng dẫn: Venerable Brahmapundit
Biên tập viên: Peter Harvey
Dịch giả: Tamás Agócs, Peter Harvey, Dharmacārī Śraddhāpa, P.D. Premasiri, G.A Somaratne, Venerable Thich Tue Sy.

 

Ấn bản tiếng Anh được in tại Thái-lan, bìa cứng bọc vải, 592 trang cùng khổ với bản Việt ngữ.

Đối tượng ấn tống chính của sách này là các cơ sở có nhiều người sử dụng Anh ngữ (như các hotel, resort có du khách nước ngoài lưu trú, vui lòng liên hệ thư quán để nhận sách).