Phật giáo truyền thống Đại thừa

Giá

:

95.000₫

Mô tả :

Tác giả: Geshe Kelsang Gyatso

Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Trọng lượng (gr): 270

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Tập sách Phật giáo truyền thống Đại thừa (Buddhism in the Tibetan tradition) do ngài Geshe Kelsang Gyatso biên soạn và được Ni trưởng Trí Hải chuyển dịch ra Việt ngữ là một tác phẩm Phật học căn bản, lý giải về ý nghĩa và mục tiêu cuộc sống, về cách thức khiến cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa và đạt giá trị lớn lao là thành tựu mục tiêu giác ngộ thông qua sự học hỏi, chiêm nghiệm và thực hành Phật pháp.

Lấy ý tưởng lời Phật dạy trong câu Pháp cú số 182 nêu rõ “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, tác giả lưu ý mọi người về sự kiện may mắn được làm thân người và gợi ý về cách thức làm thế nào vận dụng cái nhân duyên may mắn ấy làm cho đời sông trở nên có ý nghĩa và giá trị an lạc theo đúng tôn chỉ giác ngộ của chư Phật và chư vị Thánh giả Phật giáo.

Tập sách do đó bao gồm các chỉ dẫn căn bản cho sự nhận hiểu và thực hành Phật pháp, đặc biệt thông qua kinh nghiệm mang tính truyền thống Phật giáo Tây tạng.

Tây tạng là nơi có truyền thống tâm linh phong phú và sâu sắc nhờ điều kiện môi trường và thái độ tôn trọng đặc biệt. Ngoài một vài truyền thống đặc thù rất khó lãnh hội, niềm tin và nếp sống hàng ngày của người Phật tử Tây tạng cho thấy họ được thừa hưởng một truyền thông tâm linh sâu sắc và phong phú. Ngày nay, thông qua sứ mệnh của các tăng sĩ Phật giáo Tây tạng, truyền thống ấy đang được mở rộng và được giới thiệu ở nhiều nơi trên thế giới bằng ngôn ngữ và hành trạng khá dung dị. Tập sách Buddhism in the Tibetan tradition do ngài Gyatso viết bằng ngôn ngữ phương Tây là một nỗ lực về phương diện ấy.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu tập sách này đến với quý Phật tử và quý độc giả.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/09/2010 
Tỷ-kheo THÍCH MINH CHÂU 
Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh

Sản phẩm liên quan