Đọng Bóng Chiều (thơ)

Giá

:

120.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

TẬP THƠ NÀY gồm một trăm lẻ tám bài thất tuyệt.

Một bài rút ở Một Tấm Lòng,

Sáu bài trích ở Mùa Cổ Điển,

Một trăm lẻ một bài chọn trong số thơ làm từ xuân 1941 đến xuân 1958.

Trước kia lấy tên là LÁ MÃ-TIỀN do một trong những bài tuyệt cú đầu tiên có câu:

Theo thời hoa cỏ đua màu thắm 

Ngậm đắng riêng đôi khóm Mã-Tiền


Nhưng khi đem ra sắp xếp lại, nhận thấy tên sách không nói trọn niềm Thơ.

Bèn đổi lại là:

ĐỌNG BÓNG CHIỀU cho hợp tình họp cảnh.

Sông xuân tiếng địch,

Con thuyền tịch-dương,

Bồi-hồi mây nước muôn phương...


Nha trang, tiết Lập thu năm Tân-Sửu

(1961) 

QUÁCH TẤN

Sản phẩm liên quan