CON GÁI ĐỨC PHẬT - Minh Đức Triều Tâm Ảnh (Bìa cứng, bản mới)

Tags:

Giá

:

170.000₫

Mô tả :

– Tác giả: HT Giới Đức 
– Hình thức: Bìa cứng
– Trọng lượng: 650g
– Số trang: 446
– Kích Thước: 14x21cm

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

CON GÁI ĐỨC PHẬT

(Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng)
Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Lời thưa

Năm 2010, tại Sài Gòn diễn ra đại hội “Con gái đức Phật” quy tụ hội chúng tỳ-khưu-ni và cận sự nữ Nam Bắc tông trên khắp thế giới về tham dự.

Tôi không biết gì về nội dung cũng như hình thức đại hội ấy, nhưng cụm từ “Con gái đức Phật” tôi nghe sao nó dễ thương, bình dị và rất gần gũi với ngôn ngữ đời thường. Từ đó, tôi khởi tâm biên soạn một cuốn sách để giới thiệu về những vị Thánh Ni và những cận sự nữ có hành trạng đặc biệt và thù thắng thời đức Phật và đặt tên đầu sách là “Con gái đức Phật”.

 

Tiêu biểu như sau:

Chư vị Thánh Ni thù thắng:

– Tỳ-khưu-ni Mahā Pajāpati Gotamī (Bậc Ni trưởng thánh hạnh và gương mẫu)

– Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Bậc đại thần thông)

– Tỳ-khưu-ni Khemā (Bậc đệ nhất trí tuệ)

– Tỳ-khưu-ni Upalavaṇṇā (Bậc đệ nhất thần thông)

– Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Bậc đệ nhất thuyết pháp)

– Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Bậc đệ nhất thông luật)

– Tỳkhưu-ni Kisā-Gotamī (Bậc đệ nhất mặc y thô tháo)

– Tỳ-khưu-ni Bhadda-Kuṇḍalakesā (Bặc đệ nhất thắng trí nhạy bén)

– Tỳ-khưu-ni Ambapālī (Hoàng hậu kỹ nữ)

– Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp)

– Tỳ-khưu-ni Puṇṇikā (Cô gái nô lệ đội nước)

– Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

 

Những nữ nhân đặc biệt, khả kính:

– Bà Visākhā (Đại thí chủ)

– Hoàng hậu Mallikā (Nữ cận sự xuất sắc)

– Hoàng hậu Sāmāvatī (Từ ái dịu dàng)

– Thị nữ lưng gù Khujjuttarā (Đệ nhất thuyết pháp)

– Cô Uttarā (Năng lực tâm từ)

– Cô Sirimā (Kỹ nữ nổi danh)

– Bà Mẹ Mātikagama (Người hộ độ hy hữu)

– Nữ thí chủ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi)

– Hoàng hậu Mahāyānā (Phật mẫu)

– Cô gái con người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)

– Cô bé Puṇṇā và nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu)…

Sản phẩm liên quan