TUỆ SỸ: THIỀN PHẬT GIÁO VÀ THIÊN CHÚA GIÁO

TUỆ SỸ: THIỀN PHẬT GIÁO VÀ THIÊN CHÚA GIÁO

Đăng bởi : Admin18/02/2019

(...) Một vài chi tiết của cha Anthony trong các sa mạc khiến liên tưởng đến đoạn đường Tây du vượt qua sa mạc Gobi của Huyền Trang, cũng với nhiều quái tượng kinh khiếp, và ngài đã vượt qua được bằng Tâm kinh Bát-nhã: “ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.” Nhiệt độ thất...
Tuệ Sỹ: TRIẾT LÝ VỀ XÁC THỊT TRONG TƯ TƯỞNG MERLEAU PONTY

Tuệ Sỹ: TRIẾT LÝ VỀ XÁC THỊT TRONG TƯ TƯỞNG MERLEAU PONTY

Đăng bởi : Admin15/02/2019

Link ảnh chụp bài viết Nguồn: Trần Đăng Thành
Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Phật Giáo Sau Thời Hai Bà Trưng

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Phật Giáo Sau Thời Hai Bà Trưng

Đăng bởi : Admin15/02/2019

Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I (sau Dương lịch) là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ đất nước. Bằng một hệ thống luật pháp trên cơ sở một nền văn hóa có...
TRẦN ĐĂNG THÀNH: “Thắng-Man giảng luận” và những ngày hoa-niên của tôi!

TRẦN ĐĂNG THÀNH: “Thắng-Man giảng luận” và những ngày hoa-niên của tôi!

Đăng bởi : Admin23/01/2019

Và cái khoảnh-khắc mà trực-giác mách bảo ấy đã không đánh lừa tôi. Nội-dung của sách không chỉ là Phật-học mà còn là văn-chương đích-thực, là Việt-ngữ tinh-ròng đã được thao-tác qua khối óc của Thầy…