Nghiên cứu chuyên sâu Phật học, không thể không biết tiếng Phạn

Đăng bởi : Admin12/07/2020

* { font-family: 'EB Garamond',serif; line-height: 1.4; font-weight:440; font-size:21px; } HT. Thích Nguyên Giác Nghiên cứu chuyên sâu Phật học, không thể không biết tiếng Phạn Những năm gần...

NGUYÊN GIÁC: Đọc “Mõ Trâu: Dẫn Nhập Vào 10 Bức Tranh Chăn Trâu”

Đăng bởi : Admin10/05/2020

Sách vừa mới ấn hành trong tháng 4/2020 - nhan đề “Mõ Trâu: Dẫn Nhập Vào 10 Bức Tranh Chăn Trâu” – là phiên bản tổng hợp từ các bài giảng của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh về Mười Bức Tranh Chăn Trâu dựa trên mười bài thơ của Thiền sư Quách Am (khoảng thế kỷ 12,...

Thích Nữ Trí Hải: Nhìn Về Tương Lai

Đăng bởi : Admin25/04/2020

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Cầu nguyện thôi chưa đủ

Đăng bởi : Admin15/04/2020

body { font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 20px; } Đức Đạt Lai Lạt Ma: Cầu nguyện thôi chưa đủ * Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma -...