HIỆN PHÁP LẠC TRỤ (TRÚ) LÀ GÌ?

Đăng bởi : Admin19/09/2019

HIỆN PHÁP LẠC TRỤ (TRÚ) LÀ GÌ? TRUYỀN THỪA – HỌC TẬP VÀ TỰ PHÁT Pháp Hiền cư sỹ OṂ! Đảnh lễ Pháp. Trên phương diện lịch sử, Phật giáo truyền đến Trung Hoa (không kể Việt Nam) vào thế kỷ thứ 1, cụ thể là năm Mậu...

PHÁP HIỀN CƯ SỸ (Việt dịch): Những học thuyết về phép ẩn dụ (Theories of Metaphor)

Đăng bởi : Admin17/04/2019

Những học thuyết khác nhau về phép ẩn dụ trong văn học triết học và chúng đã kéo theo các giả định về cái gì mà chính phép ẩn dụ đã thực hiện nó và cố đưa ra những lý giải về phép ẩn dụ đã thực hiện cái gì đó như thế nào.

Đặt sách

Đăng bởi : Admin05/03/2019

Loading...

Tuệ Sỹ: Du Già Bồ Tát Giới

Đăng bởi : Admin04/03/2019

DU-GIÀ BỒ-TÁT GIỚI Bodhisattvabhūmāv ādhāre yogasthāne daśamaṁ śīlapaṭalam Tuệ Sỹ ---- Thư Quán Hương Tích ấn tống lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2019 ISBN: 978-0-359-47482-0 © Thư Quán Hương Tích giữ bản quyền. ---- Lương Huệ vương trong lúc đang ngồi trên điện, chợt thấy lính dẫn một con bò đi qua. Trông thấy dáng...