THÍCH PHƯỚC AN: ĐI TÌM CHÂN LÝ CÓ CẦN NHÃN HIỆU HAY TÊN GỌI KHÔNG?

Đăng bởi : Admin26/03/2020

Ngô Thời Nhậm là tên tuổi lớn của hậu bán thế kỷ 18 đã từng phát biểu rằng: "Chân thánh không cần đội mũ nhà Chu, chân Nho không cần đội mũ nhà Nho, chân Thiền không cần mặc áo cà sa".

HIỆN PHÁP LẠC TRỤ (TRÚ) LÀ GÌ?

Đăng bởi : Admin19/09/2019

HIỆN PHÁP LẠC TRỤ (TRÚ) LÀ GÌ? TRUYỀN THỪA – HỌC TẬP VÀ TỰ PHÁT Pháp Hiền cư sỹ OṂ! Đảnh lễ Pháp. Trên phương diện lịch sử, Phật giáo truyền đến Trung Hoa (không kể Việt Nam) vào thế kỷ thứ 1, cụ thể là năm Mậu...

PHÁP HIỀN CƯ SỸ (Việt dịch): Những học thuyết về phép ẩn dụ (Theories of Metaphor)

Đăng bởi : Admin17/04/2019

Những học thuyết khác nhau về phép ẩn dụ trong văn học triết học và chúng đã kéo theo các giả định về cái gì mà chính phép ẩn dụ đã thực hiện nó và cố đưa ra những lý giải về phép ẩn dụ đã thực hiện cái gì đó như thế nào.

Đặt sách

Đăng bởi : Admin05/03/2019

Loading...