PHÁP HIỀN CƯ SỸ (Việt dịch): Những học thuyết về phép ẩn dụ (Theories of Metaphor)

PHÁP HIỀN CƯ SỸ (Việt dịch): Những học thuyết về phép ẩn dụ (Theories of Metaphor)

Đăng bởi : Admin17/04/2019

Những học thuyết khác nhau về phép ẩn dụ trong văn học triết học và chúng đã kéo theo các giả định về cái gì mà chính phép ẩn dụ đã thực hiện nó và cố đưa ra những lý giải về phép ẩn dụ đã thực hiện cái gì đó như thế nào.
Đặt sách

Đặt sách

Đăng bởi : Admin05/03/2019

Loading...
TUỆ SỸ: THIỀN PHẬT GIÁO VÀ THIÊN CHÚA GIÁO

TUỆ SỸ: THIỀN PHẬT GIÁO VÀ THIÊN CHÚA GIÁO

Đăng bởi : Admin18/02/2019

(...) Một vài chi tiết của cha Anthony trong các sa mạc khiến liên tưởng đến đoạn đường Tây du vượt qua sa mạc Gobi của Huyền Trang, cũng với nhiều quái tượng kinh khiếp, và ngài đã vượt qua được bằng Tâm kinh Bát-nhã: “ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.” Nhiệt độ thất...
Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Phật Giáo Sau Thời Hai Bà Trưng

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Phật Giáo Sau Thời Hai Bà Trưng

Đăng bởi : Admin15/02/2019

Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I (sau Dương lịch) là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ đất nước. Bằng một hệ thống luật pháp trên cơ sở một nền văn hóa có...