(Chỉ ấn tống cho Tăng-Ni) Pháp Diệt Tránh

Giá

:

50.000₫

Mô tả :

CHỈ ẤN TỐNG CHO QUÝ TĂNG - NI.
Quý cư sĩ cần thỉnh đọc, đặt online gửi qua bưu điện, hoan hỉ gửi lại PHÍ IN ẤN 25.000đ của quỹ sách.

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Giáo huấn tối hậu, di chúc của đức Thế Tôn cho các Thánh đệ tử: “Này A-nan, chớ nghĩ sau khi Ta diệt độ, các ngươi mất chỗ nương tựa, không ai che chở. Chớ có quan niệm như vậy. Nên biết những Pháp và Luật mà Ta đã dạy từ khi thành Đạo đến nay, đó là chỗ nương tựa, che chở các ngươi.”

atītasatthukaṃ pāvacanaṃ, natthi no satthā’ti. na kho panetaṃ, ānanda, evaṃ daṭṭhabbaṃ. yo vo, ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā.

[Mahāpari-nibbānasuttaṃ]

- Trích "Pháp Diệt Tránh" do cố Trưởng lão HT Thích Nguyên Chứng, hiệu Tuệ Sỹ, soạn tập mùa an cư PL.2552. Hương Tích tái bản lần thứ 2 cúng dường Bách nhật trai tuần Hòa thượng ân sư. Đây cùng với quyển "Yết-ma yếu chỉ" là bộ sách thiết yếu cho Tăng Ni tu học, nỗ lực hoàn thiện các học giới, đem đến cuộc sống thanh tịnh an lạc, tăng-già hòa hiệp, vì sự tồn tại lâu dài của Chánh pháp, vì lợi ích của chúng sanh.

Sách do Hương Tích ấn hành, Nxb Đà Nẵng 2024, hoàn toàn ấn tống cho tăng ni [cùng cuốn "Yết-ma yếu chỉ"] Nhận sách trực tiếp tại Thư quán. [không nhận thỉnh sách từ xa vì nhà sách không đủ nhân lực đóng gói, ký gởi] - Bắt đầu phát hành hạ tuần tháng 3/2024.