MIND AND LIBERATION IN BUDDHISM

Giá

:

126.000₫

140.000₫

-10%
Mô tả :
Tác giả: Thích Nữ Khánh Năng
Phát hành: Hương Tích
NXB: Văn Hóa Văn Nghệ
Số trang: 340
Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Table of Contents
Chapter I: Introduction
Chapter II: Psychology and Soteriology in Buddhism
Chapter III: Early Use of the Concept of Adhimutti and Adhimokkha in Pāli Canon and Chinese Āgamas
Chapter IV: Use of the Concept of Adhimukti/Adhimokṣa in Abhidharma Literature
Chapter V: Use of the Concept of Adhimukti in Mahāyāna Buddhist Sanskrit Literature
Chapter VI: Adhimukti and the Yāna Concept in Buddhism
Chapter VII: The Psychological Significance of the Concept of Adhimukti/Adhimokṣa
Chapter VIII: Adhimukti, Mind and Liberation in Buddhism
Chapter IX: Adhimukti, Path and Fruits
Conclusion
Bibliography
Index