Sách Mới: HƯƠNG TÍCH - PHẬT HỌC LUẬN TẬP, tập 11

Giá

:

170.000₫

Mô tả :

NXB: Đà Nẵng
Số trang: 209
Khổ: 16x24 cm
Bìa: mềm tay gấp
Một số trang hình ảnh, mỹ thuật được in màu.

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

HƯƠNG TÍCH - PHẬT HỌC LUẬN TẬP, tập 11/2024
Gồm các khảo luận, nghiên cứu về Phật học, triết học, nghệ thuật & điêu khắc Phật giáo

Trong số này: Tuệ Sỹ l Thích Đức Thắng l Võ Quang Nhân l Thích Thanh Hòa l Nguyễn Tri Ân l Hạnh Nguyên l Thích Hạnh Minh l Bùi Chí Trung l Trần Kỳ Phương l Nguyễn Thị Tú Anh l Nohira Munehiro l Võ Thi Vân Anh

 

Mục lục

- Thơ Tuệ Sỹ

- TRUNG LUẬN: Tựa Tái Bản - Tuệ Sỹ

- MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN (dvādaśāṅgapratītya-samutpāda) -Thích Đức Thắng

- Vấn Luận với HT. Tuệ Sỹ về Thuật Ngữ Duyên Khởi - Tuệ Sỹ, Làng Đậu (Võ Quang Nhân)

- THẾ GIỚI TRONG MẮT DUY THỨC - Thích Thanh Hòa

- THÁNH TĂNG A-NAN VÀ ĐỨC ÔNG CẤP CÔ ĐỘC TRONG TRUYỀN THỐNG NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO VIỆT - PGS. TS. Nguyễn Tri Ân

- GIỚI THIỆU BIỆT DỊCH TẠP A-HÀM KINH - Hạnh Nguyên

- TỰA KINH TRƯỜNG A-HÀM - Sa-môn Thích Tăng Triệu (384-414), người Trường An thuật, Thích Hạnh Minh dịch Việt

- TÍN NGƯỠNG QUAN ÂM Ở VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN - Bùi Chí Trung

- Thơ Bùi Chí Trung

- PHẬT VIỆN LAKṢMĪNDRA-LOKEŚVARA ĐỒNG DƯƠNG THẾ KỶ IX: NHÌN TỪ MỘT MẠN-ĐÀ-LA KIẾN TRÚC TRONG BỐI CẢNH PHẬT GIÁO MẬT TÔNG TRUYỀN BÁ THEO MẠNG LƯỚI HẢI THƯƠNG CHÂU Á - Trần Kỳ Phương và Nguyễn Thị Tú Anh

- Ý THỨC MỚI – PHẠM CÔNG THIỆN QUA CÁI NHÌN CỦA NHÀ VĂN NHẬT BẢN - Nohira Munehiro, Võ Thị Vân Anh dịch Việt