Tuệ Sỹ Văn Tuyển (Tập 2. Triết học)

Tags:

Giá

:

85.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

MỤC LỤC

GIÁ TRỊ ĐỐI CHIẾU TRONG NHỮNG TƯƠNG QUAN VĂN HÓA 

Vai trò của đối chiếu học 

Đối chiếu trong phương pháp luận 

Trên con đường trầm lặng của Đông phương

Trước một gia tài 

TƯ TƯỞNG LÀ GÌ? 

NGUỒN GỐC CỦA MỘT THẾ GIỚI QUAN VÔ TẬN 

i. Một viễn tượng của ngôn ngữ 

ii. Một viễn tượng của thế giới 

TÁNH KHÔNG LUẬN LÀ GÌ? 

SỰ HỦY DIỆT CỦA MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG 

TÂM Ý THỨC 

MƯỜI HUYỀN MÔN 

i. Đồng thời cụ túc tương ưng

ii. Nhân đà la võng cảnh giới 

iii. Bí mật ẩn hiển câu thành 

iv. Tế tương dung an lập 

v. Thập thế cách pháp dị thành 

vi. Chư tạng thuần tạp cụ đức 

vii. Nhất đa tương dung bất đồng 

viii. Chư pháp tương tức tự tại 

ix. Duy tâm hồi chuyển thiện thành 

x. Thác sự hiển pháp sanh giải 

Nhân đọc TRIẾT HỌC THẾ THÂN bản dịch Việt

TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐỐI DIỆN VỚI HƯ VÔ

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP 

Nhân đọc TÌM HIỂU NHẬN THỨC & TÁNH KHÔNG của GS. Hồng Dương 

Ý HƯỚNG TRIẾT LÝ CỦA TRUNG QUÁN

TRUY TÌM TỰ NGÃ

TỪ BIỆN CHỨNG HIỆN SINH ĐẾN BIỆN CHỨNG TRUNG QUÁN 

NỀN TẢNG KINH TẾ HỌC THEO CÁCH NHÌN PHẬT GIÁO 

i. Xác định giới hạn 

ii. Sản xuất cái gì? Giáo lý về dinh dưỡng 

iii. Sản xuất cho ai? Các giai tầng tồn tại 

iv. Phương thức sản xuất 

v. Sản xuất và tiêu thụ 

vi. Kết luận