Những Ẩn Ý Hàm Súc Mênh Mông của Ngôn Ngữ Việt Nam Đối Với Khả Năng Diễn Đạt của Chữ Anh, Chữ Pháp và Chữ Tàu

Đăng bởi : Admin23/08/2020

Tất cả Truyện Kiều đều bắt đầu và chấm dứt bằng chữ “lòng”; tất cả Triết Lý Việt Nam là ở đó.