TRẦN ĐĂNG THÀNH: “Thắng-Man giảng luận” và những ngày hoa-niên của tôi!

Đăng bởi : Admin23/01/2019

Và cái khoảnh-khắc mà trực-giác mách bảo ấy đã không đánh lừa tôi. Nội-dung của sách không chỉ là Phật-học mà còn là văn-chương đích-thực, là Việt-ngữ tinh-ròng đã được thao-tác qua khối óc của Thầy…