BỆNH TẬT & TÂM TỪ BI

Đăng bởi : Admin28/03/2020

"Hãy nỗ lực chuyển đổi tất cả các kinh nghiệm thành nội hàm của tín tâm bất hoại đối với người Thầy của quý vị. Nếu có thể nắm bắt pháp hành quan yếu này thì quý vị sẽ không gặp bất kỳ chướng ngại nào nữa. Nếu gặp được thuận duyên và thoải mái, quý vị hãy nhìn xem...