A-tì-đạt-ma câu-xá (Tập IV: thiên Phân biệt Tùy miên, Phân biệt Hiền thánh)

Tags: Luận 

Giá

:

165.000₫

Mô tả :
Dịch và chú: Tuệ Sỹ
Phát hành: Hương Tích
NXB: Hồng Đức

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

PHẦN I: TỔNG LUẬN

I. Danh nghĩa và phẩm loại
II. Nguyên lý hoạt động
III. Tiềm phục và hoạt động
IV. Thể tính luận

TỔNG LUẬN THÁNH ĐẠO

I. Đối trị phiền não
II. Phần vị đạo
III. Đạo và đối trị đạo
IV. Thuận quyết trạch phần
V. Thánh đạo và thánh quả
VI. Vô học đạo
VII. Thành phần của đạo

PHẦN II: CHÍNH VĂN

Thiên thứ năm:
Chương 1: Thể tính Tùy miên
Chương 2: Phân loại Tùy miên
Chương 3: Hệ phượt
Chương 4: Phân loại tùy miên

Thiên thứ sáu:
Chương 1: Đạo và thánh đế
Chương 2: Gia hành Thánh Đạo
Chương 3: Kiến đạo